Referendum 2

Vaak wordt voor het invoeren van een referendum een vergelijking gemaakt met Zwitserland. Zo ook in deze krant van 22 mei door prof.dr. M.P. Gans. Hij noemt daarin een drempel van 50.000 stemmen voor het steunen van een referendum-initiatief. Dit is niet geheel juist:

50.000 stemmen zijn minstens nodig voor het stemmen óver een referendum; daarentegen zijn meer dan 100.000 stemmen nodig voor het indienen van een initiatief.

Aangezien Nederland tweeënhalf maal zoveel inwoners telt, zou hier overeenkomstig een drempel van 250.000 stemmen moeten tellen.

Maar wat is nu de praktijk?

- Op 18 april jl. werd in Zwitserland voor een nieuwe grondwet gestemd, opkomst slechts 35 procent.

- Op 13 juni a.s. zal over 5 verschillende onderwerpen als referendum worden gestemd.

- Op 28 november a.s. is weer een nieuw referendum aangekondigd.

- 21 populaire initiatieven wachten nog op het verzamelen van handtekeningen!

Indien iemand niet goed weet wat het vóór of tegen van ieder onderwerp behelst, dan wordt eenvoudig het consigne van zijn partij opgevolgd.

Daarmede gaat het correctieve effect verloren.