Referendum 1

In zijn artikel over referenda (NRC Handelsblad, 28 mei) meldt Egbert Kalse dat ik zou hebben gezegd dat we ons in Nederland tot raadplegende referenda zouden moeten beperken. Dat onvolledige citaat kan tot misverstand leiden.

Omdat een beslissend correctief referendum voorlopig niet kan worden ingevoerd, heb ik gesteld dat een raadplegend correctief referendum een goed alternatief zou bieden.

In principe zou ongeveer dezelfde procedure als het in de Eerste Kamer verworpen voorstel kunnen worden gevolgd. Een aantal kiezers (het aantal zou m.i. wel wat lager mogen zijn dan in het verworpen voorstel) zou nadat een voorstel door een politiek orgaan is aangenomen om een referendum kunnen vragen. Het resultaat van de stemming zou weliswaar juridisch niet bindend zijn, maar politiek gezien buitengewoon zwaar wegen.

Zo'n referendum kan zonder grondwetswijziging worden ingevoerd. Er zijn al gemeenten die ermee werken en de administratieve rechter heeft vorig jaar naar aanleiding van de Amsterdamse referendumverordening uitgemaakt dat de constructie toelaatbaar is.