Pro-Israelische militie ontruimt enclave in Z-Libanon

Het door Israel gecontroleerde Zuid-Libanese Leger (SLA) is vannacht begonnen zich terug te trekken uit de enclave Jezzine in Zuid-Libanon. De commentator voor Arabische zaken van de Israelische televisie sprak gisteravond van ,,de val van Jezzine''. Twee soldaten van het SLA werden vannacht in Jezzine gedood toen een langs de weg geplaatste bom tot ontploffing werd gebracht, kennelijk door strijders van de fundamentalistisch-shi'itische verzetsbeweging Hezbollah, dat gisteren over een breed front in Libanon in de aanval is gegaan. Op een persconferentie in Marjayoun, in de door Israel afgekondigde veiligheidszone in Zuid-Libanon, zei SLA-commandant generaal Antoine Lahad gisteren dat de ,,situatie gevaarlijk was geworden''.

Jezzine heeft volgens Israel nooit deel uitgemaakt van de veiligheidszone in Zuid-Libanon. Op verzoek van de christelijke inwoners van Jezzine trok het SLA er in 1985 binnen en installeerde het zich in en rond de stad. Generaal Lahad heeft volgens Israelische militaire kringen indertijd op eigen gezag de veiligheidszone de facto tot Jezzine uitgebreid. Volgens Israel heeft Lahad eveneens op eigen gezag besloten zijn kleine, gedemoraliseerde troepenmacht uit Jezzine terug te halen. Lahad pleegde overigens enkele dagen geleden in Tel Aviv overleg met de Israelische minister van Defensie, Moshe Arens. Tijdens de persconferentie in Marjayoun was generaal Lahad, anders dan bij dergelijke gebeurtenissen de gewoonte is, niet omringd door officieren van de Israelische bezettingsmacht in Zuid-Libanon.

Israel probeert te voorkomen dat de ontruiming van Jezzine door de manschappen van generaal Lahad wordt uitgelegd als het voorspel tot unilaterale ontruiming van Zuid-Libanon door het Israelische leger. De Israelische kabinetsformateur Ehud Barak heeft tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd Tsahal, het leger, binnen een jaar uit Libanon terug te trekken. Hij hoopt deze belofte via een vredesregeling met Syrië te kunnen waarmaken. Ondanks de Israelische omzichtigheid zien Israelische militaire commentatoren in de ontruiming van Jezzine een belangrijke test voor toekomstige ontwikkelingen in Zuid-Libanon. Indien de Libanese regering kan garanderen dat Jezzine geen uitvalsbasis wordt voor aanvallen van Hezbollah op Israelische doelen kan deze ontruiming een uitgangspunt zijn voor een Israelische terugtrekking uit de veiligheidszone op dezelfde basis. De secretaris-generaal van Hezbollah heeft zondag gezegd dat zijn strijders Jezzine niet zullen binnentrekken en evenmin zullen gebruiken als uitvalsbasis.

Sedert 1985 heeft het SLA volgens Israelische gegevens 600 manschappen in de strijd tegen Hezbollah verloren. Berichten uit Israel over plannen om het Israelische bezettingsleger wegens oplopende verliezen eenzijdig uit Libanon terug te halen, hebben een demoraliserend effect op het SLA en leiden tot desertie uit de rangen van deze door Israel opgeleide, uitgeruste en gefinancierde militie. Israelische militaire commentatoren vrezen dat deserteurs zich bij Hezbollah zullen aansluiten om hun verleden als ,,verraders'' uit te wissen.