Netelenbos: vaker `ritsen' op snelweg

Automobilisten moeten zich beter gaan houden aan de gedragsregels bij het invoegen op de snelweg. Dit moet er toe leiden dat het verkeer beter doorstroomt.

Om het zogenoemde ritsen onder de aandacht van het publiek te brengen, begint minister Netelenbos (Verkeer) morgen met een speciale campagne.

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat op verschillende plaatsen geëxperimenteerd met het verbeteren van het invoegen van verkeer. Bij het ritsen is het de bedoeling dat de automobilisten elkaar om-en-om de ruimte geven bij het invoegen.

Ritsen is van toepassing als het aantal rijstroken bij een wegversmalling minder wordt en bij invoegstroken. Op borden langs de invoegstroken wordt aangeven waar de automobilisten precies moeten ritsen.

Volgens een woordvoerder van minister Netelenbos is er geen sprake van een nieuwe verkeersregel, maar wordt er ,,een nieuwe spelregel geïntroduceerd die het fatsoen op de snelweg moet verbeteren''.

Nu gebeurt het ritsen vaak te vroeg of te laat en is niet precies duidelijk wanneer iemand de ruimte moet worden gegeven. ,,Op plaatsen waar nu wordt ingevoegd is er vaak sprake van een verhoogde agressie of onzekerheid onder de automobilisten'', aldus de woordvoerder.

Het ritsen moet er volgens Netelenbos toe gaan bijdragen dat het verkeer uiteindelijk beter doorstroomt en ook veiliger wordt. En omdat iedereen daarbij gediend is, verwacht de minister dat het ritsen een succes zal worden.

Er worden borden langs de snelwegen gezet en er komt ook een televisiespotje. De campagne maakt deel uit van de actie `Veilig rijden heb je zelf in de hand', die het ministerie van Verkeer en Waterstaat voert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.