NAVO sceptisch over `ja' uit Belgrado

Het Westen reageert terughoudend op aanhoudende meldingen uit Belgrado dat Joegoslavië het vredesplan van de G8 voor de crisis in Kosovo `in principe' aanvaardt. Vandaag wordt in Bonn over de details van dat plan gepraat; morgen gaan de gezanten Tsjernomyrdin en Ahtisaari samen naar Belgrado.

Het Joegoslavische persbureau Tanjug maakte gisteren opnieuw melding van de instemming van Belgrado met het plan van de G8. Vrijdag was van die instemming voor het eerst melding gemaakt. Maar net als toen reageert de NAVO afhoudend: Belgrado moet onverkort de vijf eisen van de NAVO inzake Kosovo accepteren.

In de G8 zijn de zeven rijkste industrielanden in de wereld enerzijds en Rusland anderzijds het onderling niet eens over de invulling van het plan. Ze proberen al sinds begin mei het plan te `vertalen' in een resolutie voor de Veiligheidsraad die voor de acht betrokken landen aanvaardbaar is en die door Joegoslavië zou moeten worden geaccepteerd.

Het G8-plan voorziet in de beëindiging van het geweld in Kosovo, de legering van een ,,effectieve internationale civiele en veiligheidsaanwezigheid'' met steun van de VN, de vorming van een interimbestuur in Kosovo met steun van de Veiligheidsraad, de terugkeer van vluchtelingen en de toegang van hulporganisaties, het begin van een politiek proces voor autonomie voor Kosovo op basis van het akkoord van Rambouillet en de ontwapening van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK. Het plan moet worden bezegeld door een VN-resolutie. Het plan laat diverse vragen open, met name over de voortgang van de NAVO-luchtacties, de samenstelling, bewapening en commandostructuur van de internationale vredesmacht en de vraag of Belgrado al zijn leger- en politietroepen uit Kosovo moet terugtrekken.

Vandaag overlegt de Russische Kosovo-gezant Viktor Tsjernomyrdin in Bonn met de Finse EU-gezant Martti Ahtisaari, de Amerikaanse plaatsvervangende minister Strobe Talbott en bondskanselier Gerhard Schröder over het vredesproces. Tsjernomyrdin en Ahtisaari reizen morgen naar Belgrado om er te praten over het G8-plan. Pas dan wordt duidelijk wat de instemming van Belgrado met het G8-plan inhoudt.

De NAVO trof gisteren volgens Belgrado in Novi Pazar een flat met een raket. Daarbij vielen tien doden. Langs de grens tussen Albanië en Kosovo stijgt intussen de spanning als gevolg van gevechten tussen de Serviërs en het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, dat wordt gesteund door NAVO-aanvallen vanuit de lucht. De Serviërs bestookten gisteren bij herhaling dorpen in Albanië. In het ziekenhuis van de Albanese stad Kukës worden veel doden en gewonden van het UÇK binnengebracht. Details ontbreken omdat journalisten er niet worden toegelaten. Vanochtend werd gemeld dat NAVO-bommen op Albanees grondgebied terecht zijn gekomen.

In de Servische stad Niš veroordeelde gisteren een militaire rechtbank drie Servische militairen tot vier jaar en tien maanden gevangenisstraf elk wegens desertie. Het zijn de eerste vonnissen sinds in Kosovo tweeduizend soldaten, afkomstig uit steden in Zuid-Servië, hun bases verlieten. Ze gingen naar huis, naar aanleiding van berichten over hard optreden van de politie tegen hun protesterende ouders. Van die deserteurs zijn er 24 opgepakt. (Reuters, AP, AFP)