Meer toezicht op resultaten van bedrijven

Een strenge, nieuw op te richten, toezichthouder moet de groeiende trend bij Nederlandse bedrijven om de resultaten te sturen een halt toe roepen. Lichtend voorbeeld voor zo'n regulator is de in Amerika gevreesde Securities and Exchange Commission (SEC).

,,Op de handelswerking op de beurs wordt inmiddels veel toezicht gehouden, maar er is veel minder controle op de kwaliteit van de financiële informatie. Dat is vreemd want juist op basis van die informatie wordt gehandeld''. Dit stelt voorzitter Johan van Helleman van de Raad voor de Jaarverslaggeving in een gesprek met NRC Handelsblad. De accountant van KPMG bevestigt dat steeds meer bedrijven hun resultaten via boekhoudkundige methodes sturen om het (bijvoorbeeld door beleggers) vereiste resultaat te behalen. ,,Door de toenemende druk van de financiële wereld zijn bedrijven zich erg bewust van het belang van goede cijfers.''

Met zijn Raad bepaalt Van Helleman weliswaar de spelregels van het boekhouden, maar over sancties beschikt hij niet. ,,De Raad heeft geen enkele bevoegdheid om in een schandaal te duiken. Het ernstigste wat een bedrijf in Nederland kan overkomen is een klacht van een belanghebbende bij de Ondernemingskamer, maar zo'n proces duurt jaren.'' Schoolvoorbeeld van een sterke toezichthouder is de Amerikaanse SEC, waar elk beursfonds beducht voor is. Zo werd het Nederlandse Baan in New York twee keer door de SEC gedwongen om de presentatie van de kwartaalcijfers uit te stellen.

toezicht pagina 16