Kritiek op Schröder om euro

Topeconoom Issing van de Europese Centrale Bank schrijft de koersdaling van de euro toe aan de economische zwakte van Duitsland. De Duitse oppositie levert felle kritiek op de regering van bondskanselier Schröder.

De rood-groene regering van bondskanselier Gerhard Schröder is het mikpunt van kritiek geworden door de dramatische koersval van de euro.

Topeconoom Otmar Issing van de Europese Centrale Bank in Frankfurt legde gisteren een directe relatie tussen de koersdaling van de Europese munt en het gebrek aan economische en sociale hervormingen in Duitsland. Als de Bondsrepubliek de kostbare welvaartsstaat niet hervormt, wordt het de ,,zieke man van Europa'', aldus Issing in een vraaggesprek met de Rheinischer Merkur. Issing doelde daarbij vooral op de hervorming van het sociale stelsel, de gezondheidszorg en de pensioenvoorziening. De euro zal zich volgens hem uitsluitend herstellen als de eurolanden structurele maatregelen nemen om de economische groei en de werkloosheid aan te pakken. Issing is afkomstig van de Bundesbank.

Ook de oppositionele CDU en CSU uitten bezorgdheid over de koersdaling van de euro, waarvoor afgelopen weekeinde nog slechts 1,0390 dollar werd betaald. Bij de invoering van de euro stond de koers op 1,18 dollar. De liberale krant Die Welt sprak zelfs van `Verrat am Euro' naar aanleiding van het besluit van de Europese Unie om Italië toestemming te geven het overheidstekort meer te laten stijgen dan de voorgenomen 2 procent.

CSU-leider Edmund Stoiber, tevens premier van Beieren, zei dat de Duitse regering veel te snel heeft ingestemd met de Italiaanse wens om het tekort met 20 procent op te rekken.

,,Onder leiding van kanselier Schröder verliest de stabiliteitspolitiek steeds meer aan prioriteit'', kritiseerde CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble. Hij herinnerde eraan dat kanselier Schröder de ,,onzalige zin'' heeft uitgesproken,dat de euro ,,geen Duits'' spreekt en derhalve niet strikt aan Duitse ervaringen met stabiliteit kan worden gemeten. ,,Erger kan men met de stabiliteit en het vertrouwen van de burgers niet omgaan'', aldus Schäuble, die met het oog op de Europese verkiezingen zijn voordeel met de eurokoersval tracht te doen.

Zowel Stoiber als Schäuble menen dat de Euro-crisis op de agenda moet worden geplaatst van de Europese top van staats- en regeringsleiders, donderdag en vrijdag in Keulen.

Intussen waarschuwden zowel de nieuwe Bundesbank-president Ernst Welteke, die Hans Tietmeyer in september opvolgt, als minister van Economische Zaken Werner Müller voor het loslaten van de begrotingsdiscipline in de EU-landen. ,,Er is nu voor Italië een uitzondering gemaakt, maar dat mag geen regel worden'', aldus Welteke, die nu nog president is van de centrale bank van Hessen.

Minister Müller, de enige partijloze minister in het kabinet-Schröder die uit het bedrijfsleven komt, acht het noodzakelijk dat Duitsland zelf financieel orde op zaken stelt. In een gesprek met de internationale pers noemde hij de bezuiningsplannen van minister Hans Eichel (SPD) van Financiën ,,essentieel'' om de begroting te consolideren.

De nieuwe minister Eichel, die de omstreden Lafontaine opvolgde, wil in ieder geval ernst maken met het sanering van de overheidsuitgaven, die Duitsland tot een schuldenland hebben gemaakt. De Duitse staatsschuld is dit jaar tot 1.500 miljard mark opgelopen. Per hoofd van de bevolking nam de schuld toe van 16.586 mark in 1990 tot 25.681 in 1996. De hoge schuld is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de Duitse hereniging, die de laatste negen jaar bijna 1.000 miljard mark heeft gekost.

,,Er zullen pijnlijke maatregelen nodig zijn'', aldus Müller. Hij wees op Eichels voornemen om 30 miljard mark te bezuinigen. Eind deze maand, op 30 juni, wil Eichel een uitgebreid pakket maatregelen voorstellen, waarbij ieder ministerie 7 procent van zijn begroting moet inleveren. Deze bezuinigingen zijn volgens Müller slechts een begin. ,,Deze 30 miljard is de helft van de rentelast, die we jaarlijks over onze schulden betalen''. De minister noemde net als Issing economische hervormingen in Duitsland noodzakelijk, zodat de hoge werkloosheid van 4,4 miljoen (1998) daalt. Het belangrijkste doel van de regering-Schröder blijft mensen aan werk te helpen, aldus Müller. De minister zei er overigens vertrouwen in te hebben, dat de euro op middellange termijn weer zal aantrekken.

    • Michèle de Waard