HARVARD BUSINESS REVIEW

Ondernemingen hebben de gevaarlijke gewoonte om de exploitatiemogelijkheden van hulpbronnen als oceanen en oerwouden na te gaan zonder acht te slaan op wat ze betekenen voor het in stand houden van het ecosysteem. Het probleem is dat de kosten daarvan pas duidelijk worden als het systeem hapert. Ontbossing van de Yangtze-vallei leidde in 1998 tot een overstroming die 3.700 mensen het leven kostte, 223 miljoen mensen dakloos maakte en 25.000 hectare landbouwgrond onder water zette. De herstelkosten bedragen 42 miljard dollar.

De belangrijkste reden waarom bedrijfsleven en overheid zo achteloos omgaan met het ecosysteem is volgens Harvard Business Review dat de waarde van het ecosysteem niet is opgenomen in de boekhouding. Dat is een nauwelijk te overschatten omissie omdat die waarde minstens 33 biljoen dollar per jaar bedraagt, bijna evenveel als de waarde van de bruto wereld productie. Het blad beschrijft in ondernemers- en managersjargon hoe die situatie moet veranderen. Eén van de vele manieren om dat te doen is de productiviteit van de hulpbronnen te vergroten door ze effectiever te gebruiken. Als iedereen in de Verenigde Staten nieuwe technologische mogelijkheden zou toepassen dan zou de nationale elektriciticiteitsrekening gehalveerd kunnen worden.

Vooral de auto-industrie is rijp voor technologische vernieuwing. Van de energie die vrijkomt bij het verbranden van benzine bereikt maar twintig procent de wielen. De rest gaat verloren in de motor. De infrastructuur van de auto-industrie is gigantisch duur en inefficiënt. De producenten concurreren met producten die steeds meer op elkaar lijken in kleine delen van markten die verzadigd zijn. Kortom, de auto-industrie is vergelijkbaar met de schrijfmachine-industrie vlak voor de introductie van de personal computer.

Tot voor kort kon het bedrijfsleven het zich permitteren de schade aan het ecosysteem te negeren omdat de productie er geen gevaar door liep en omdat de kosten niet groeiden. Maar dat is volgens het blad aan het veranderen. De schade als gevolg van slecht weer bijvoorbeeld bedroeg in 1998 ruim negentig miljard dollar, meer dan het totaal in de tien jaar daarvoor. Het blad noemt vele voorbeelden van ondernemingen die profiteren van investeringen die rekening houden met het ecosysteem. Managementadviesbureau Arthur D. Little ging na wat de managers in Amerika en Europa over het onderwerp denken en ontdekte dat 83 procent van de respondenten gelooft dat de onderneming baat heeft bij duurzame ontwikkeling.

Harvard Business Review verschijnt twee keer per jaar en is verkrijgbaar in de kiosk.

www.hbsp.harvard.edu