Geld Structuurfonds verdeeld

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en de ministers Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) hebben een besluit genomen over de verdeling van de Doelstelling 2-middelen die in de periode 2000-2006 uit de Europese Structuurfondsen naar Nederland komen. Van de 1.487 miljoen gulden die beschikbaar komt, gaat 693 miljoen naar het Noorden, 372 miljoen naar de reconstructiegebieden (gericht op de varkenshouderijbedrijven op de hooggelegen zandgronden in Nederland) en 422 miljoen naar de grote steden. De middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van in structurele moeilijkheden verkerende zones. De afgesproken verdeling komt erop neer dat het Noorden 7 procent toebedeeld krijgt, de reconstructiegebieden 3,75 procent en de steden 4,25 procent. (ANP)