EZ: 2,9 mld voor infrastructuur

De overheid maakt 2,9 miljard gulden vrij voor verbetering van de zogeheten `ruimtelijk-economische infrastructuur', onder meer om een tekort aan bedrijventerreinen op te vangen. Met het geld zullen onder meer `infrastructurele corridors' (zones waar zich bedrijfsactiviteiten concentreren) worden aangelegd.

Dat schrijft staatssecretaris Ybema van Economische Zaken vandaag in zijn Nota Ruimtelijk Economisch Beleid. De nota zal worden opgenomen in het Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die later dit jaar verschijnt.

Vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en de Rijnmond is het gebrek aan ruimte enorm. Wil Nederland een `excellent vestigingsklimaat' behouden, aldus de staatssecretaris, dan zal het de komende jaren flink moeten investeren in mainports (Rotterdam, Schiphol), de fysieke en de elektronische bereikbaarheid en de economie in de grote steden.

,,Voldoende beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven is een basisvoorwaarde voor een excellent vestigingsklimaat. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van de juiste balans in deze ruimtelijke netwerksteden'', aldus Ybema in zijn nota.

Cruciaal voor de positie van de mainports in Nederland is voldoende ontwikkelingsruimte en een uitstekende internationale bereikbaarheid via verschillende vervoerswijzen. Ook een hoogwaardig telecommunicatienetwerk is van groot belang, stelt de staatssecretaris.

Grote steden hebben enorme economische potenties, maar ook grote sociale en economische problemen, Bedrijven hebben de steden verlaten door gebrek aan ruimte en een slechte bereikbaarheid.

Ybema stelt dat ook het Noorden van het land extra aandacht verdient. Daarom is besloten het stimuleringsprogramma voor het Noorden tot 2006 te verlengen. In totaal zal daarvoor 1,1 miljard gulden worden vrijgemaakt.

Later dit jaar zal een nieuw convenant tussen Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg afgesloten. Ook komt er een internationaal vergelijkend onderzoek naar de invloed van informatietechnologie.