Examen economie krijgt correctie

Een van de vragen in het VWO-eindexamen economie, waarin de econoom A. Heertje een aantal fouten ontdekte, wordt gecorrigeerd. Het ministerie van Onderwijs heeft alle scholen schriftelijk laten weten dat vraag 6 over de aflossing van de staatschuld voor tweëerlei uitleg vatbaar is. De docenten die het examen nakijken moeten de maximumscore van twee punten bij beide antwoorden toekennen.

De overige fouten die Heertje aan de orde stelde, worden nog bestudeerd. De CEVO, de examenopsteller van de overheid, vergadert 11 juni over de examens. Pas dan wordt gekeken, mede op basis van klachten en de resultaten van de scholieren, of de puntentelling van het examen moet worden bijgesteld.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg gisteren door de kritiek van Heertje nog veel klachten over het VWO-eindexamen economie. In totaal zijn er bij het LAKS tot nu toe een record-aantal van 16.500 klachten. Afgelopen vrijdag kwamen er nog 2.500 klachten bij. Tweederde van de klagers stuurde zijn of haar klacht via internet naar het LAKS. Eenderde van de klachten werd telefonisch geregistreerd.

Over de twee laatste VWO-examens, muziek en filosofie, werd nauwelijks geklaagd. Over het muziek-examen kwamen helemaal geen klachten binnen, over het filosofie-examen tien. Gisteren zijn de examens afgesloten.

Op 9 juni praat een delegatie van de scholierenvakbond (LAKS) met het CEVO, de organisator van de examens, over de klachten. ,,Hopelijk wordt de norm van bijvoorbeeld het havo wiskunde A door dat gesprek aangepast'', zegt een woordvoerder.

Het minst populaire examen van 1999. VWO-biologie was met 2290 klachten nummer twee. Tot het tweede tijdvak is de klachtenlijn van het LAKS gesloten. Op de herkansingsdag, 22 juni, is de lijn tussen 12.00 en 19.00 uur weer open.