Energiesector klaar voor 2000

De Nederlandse energiesector verwacht geen problemen te ondervinden van de komende eeuwwisseling. Eind deze maand zijn de leveranciers van elektriciteit en gas aan 13,5 miljoen afnemers in Nederland alle `millennium-bestendig'.

Mocht toch een computerstoring optreden in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000, dan ligt een Nationaal Energie Continuïteitsplan (Necop) klaar. ,,Een soort paraplu van noodplannen van alle bedrijven in de energiesector'', aldus R. Selman, voorzitter van het Energie Millennium Platform (EMP), die gisteren de stand van zaken toelichtte.

Onderdeel van het Necop is dat Nederland die nacht een capaciteit van 50 procent boven het verwachte stroomgebruik in reserve houdt voor onverhoopte storingen. Uitvallen van een beperkt aantal centrales kan dan worden opgevangen.

Als de reserves onvoldoende blijken kan men nog terugvallen op stroom uit het buitenland. Daartoe worden de koppelingen met het buitenlandse hoogspanningsnet open gehouden in de millenniumnacht. ,,De nadelen van een ontkoppeling zijn groter dan de nadelen van een eventuele storing bij koppeling'', aldus E. Meijer, projectmanager van het EMP. ,,We verwachten geen problemen vanuit het buitenland.''

Verder zal er extra personeel, zo'n duizend man, worden ingezet om mogelijke problemen direct op te lossen. Voor de communicatie zal gebruik worden gemaakt van het zogenoemde Noodnet van KPN Telecom.

Alle millenniumgevoelige systemen van de energiebedrijven zijn inmiddels getest en indien nodig aangepast of vervangen. ,,We hebben een reputatie hoog te houden'', aldus Selman.

In het ergste geval komen delen van het land of zelfs het hele land zonder stroom te zitten. Projectmanager E. Meijer van het EMP verwacht dat er ,,onder normale omstandigheden binnen acht uur'' weer licht moet kunnen zijn in het hele land.

Tenzij het ministerie van Economische Zaken prioriteiten gaat stellen, zoals bijvoorbeeld voorrang voor de stroomvoorziening aan ziekenhuizen of politie en brandweer.