Clubs eerste divisie dwarsbomen Topklasse

De twee topklassen, die een brug moesten slaan tussen betaald- en amateurvoetbal, gaan niet door. In de algemene vergadering betaald voetbal bestond gisteravond vooral bij de clubs uit de eerste divisie te veel weerstand tegen het plan dat een onderdeel was van een totale herstructurering in het Nederlandse voetbal. Zaterdag besloten de amateurs voorlopig geen besluit te nemen over deze overgangsklasse die vanaf het seizoen 2001-2002 operationeel moest worden. Vanaf 2005-2006 zou een promotie/degradatieregeling tussen twee topklassen van zestien clubs en de eerste divisie worden ingevoerd.

Dikke rapporten en urenlange vergaderingen ten spijt, de hoofdmoot van de herstructurering werd gisteren door het bestuur betaald voetbal ten grave gedragen. Het bondsbestuur zal op 14 juni de plannen voor de topklasse definitief in de prullenmand werpen. Voorzitter Henk Kesler: ,,Als er geen draagvlak voor bestaat heeft het geen zin hiervoor de komende maanden nog bestuurders van de straat te houden. Dit plan was een brug te ver.''

Tijdens een brainstormsessie op 16 april had het bestuur betaald voetbal al besloten bij onvoldoende steun de aanbevelingen op de algemene vergadering onmiddellijk af te blazen. Zaterdag werd reeds duidelijk dat de amateurclubs roet in het eten wilden gooien. Kesler: ,,Teleurstellend, want zij wisten wat de consequenties zouden zijn. Maar wij willen niemand de zwarte Piet toeschuiven. Het is begrijpelijk dat de eerstedivisieclubs niet willen degraderen. Verschillende clubs zijn financiële verplichtingen aangegaan voor verbetering van de accommodaties. Bij degradatie zouden sponsors en andere geldschieters opstappen.''

Een werkgroep met Ajax-bestuurder Hennie Henrichs had naar aanleiding van het bedrijfstakonderzoek in 1997 een piramide-structuur voor ogen, om de doorstroming en dynamiek van het Nederlandse voetbal te bevorderen. Kesler vreest nu dat Nederland verder achterop raakt ten opzichte van het buitenland. ,,Alhoewel dat niet voor de accommodaties geldt.''

Bondsvoorzitter Jeu Sprengers pleitte gisteravond voor het uitvoeren van een aantal positieve elementen van de herstructureringsplannen. Hij is een voorstander van topklassen zonder promotie/degradatieregeling in het amateurvoetbal. Verder pleitte hij voor nieuwe licentievoorwaarden en voor een verbetering van de jeugdopleidingen in het betaald voetbal. KNVB-directeur Arie van Eijden: ,,Als er binnen het amateurvoetbal een andere competitie-opzet komt en de amateurstatus verdwijnt, ontstaat er druk van onderen die kan leiden tot doorstroming. Nu moeten we als bestuur tegen ijsschotsen opklimmen.''

De meeste voorstellen werden in Zeist gisteravond afgewezen. De reglementswijziging om een club drie punten in mindering te brengen wanneer een burgemeester een speelverbod heeft uitgevaardigd, werd vanwege gebrek aan steun niet eens in stemming gebracht. Eerder had politiek Den Haag het bestuur betaald voetbal duidelijk gemaakt het een slecht voorstel betrof, omdat de burgemeesters eerder onder druk zouden staan. Wel worden clubs vanaf volgend seizoen verplicht over veldverwarming te beschikken.

Opvallend lang stond het bestuur stil bij het voorstel om het schuifdak van de Arena in Amsterdam en het Gelredome in Arnhem in principe open te houden. Alleen de scheidsrechter zou mogen besluiten het dak te sluiten. Ajax had geen problemen met het voorstel. Maar voorzitter Karel Aalbers van Vitese was van mening dat voetbalwedstrijden uit het oogpunt van klantvriendelijkheid onder een gesloten dak gespeeld moeten kunnen worden. Hij beriep zich op eerdere toezeggingen van de KNVB en UEFA. Het bondsbestuur schoof de besluitvorming voor zich uit en gaat bekijken in hoeverre spelers hinder ondervinden van de klimatologische verschillen bij een dicht dak, zoals hogere temperaturen en sigarettenrook. Het bestuur wil nog voor de nieuwe competitie duidelijkheid scheppen.

Het bestuur nam definitief afscheid van de persoonsgebonden clubcard. Het experiment heeft de stichting Cotass en de KNVB minimaal zes ton gekost. Maar ook de zes clubs die het pasje afgelopen seizoen verplicht stelden, hebben voor minimaal een ton investeringen gedaan. Kesler: ,,De clubcard is ons opgedrongen door de overheid. De clubs hebben er nooit enthousiast aan meegedaan. Na een onafhankelijke evaluatie bleek het een onding.''

De voorzitter betaald voetbal ontkent dat er in Zeist veel plannen niet worden gerealiseerd. ,,Van ons beleidsplan 1996-1999 is 90 procent uitgevoerd. Wij zijn er om ideeën te bedenken. De politiek komt ook vaak met fantastische plannen. Die carpoolstrook van Maij-Weggen ligt er nog steeds.''

Wat betreft structuur zal de komende jaren het nodige veranderen in het betaald voetbal. De eerste-divisieclubs maken op 1 juli bekend dat ze de krachten gaan bundelen in een coöperatieve vereniging die gelijkenis vertoont met de Eredivisie NV. Het bestuur betaald voetbal zal in de nieuwe beleidsperiode de samenwerking met beide organen reglementair vastleggen. Het bestuur betaald voetbal heeft zich verder ten doel gesteld voor 1 januari 2001 over te gaan in een soort Raad van Toezicht.

    • Erik Oudshoorn