Ambassadeur

De teneur van het artikel `Activist Carl Niehaus en de `apartheid' in het ANC', in NRC Handelsblad van 31 mei heeft mij in hoge mate verbaasd. Dat de auteur een portret van mij schetst is zijn goed recht, maar ik herken mij – met name in de politieke analyse die hij maakt – op geen enkele manier.

Het is misschien wel de Nederlandse behoefte aan hokjesgeest om mensen te rubriceren als volgeling van een bepaalde persoon, eerder als lid van een bepaalde politiek partij.

Mijn vriend en partijleider Thabo Mbeki kent mij gelukkig beter. Maar de lezers van deze krant moeten het doen met de conclusies op basis `van horen zeggen' en dat is te betreuren.

,,Je kunt als blanke beter nu lid worden van het ANC dan twintig jaar geleden. Mij zien ze niet meer staan'' zou ik aan een politieke analist hebben toevertrouwd.

Als dat al gezegd zou zijn dan is dat vertrouwen beschaamd, maar het omgekeerde is waar. Ik beschouw het juist als mijn taak om blanke Zuid-Afrikanen van opinie te laten veranderen en ik verheug mij over elke Zuid-Afrikaan die tegen apartheid en voor de opbouw van het nieuwe Zuid-Afrika kiest.

En dan zou ik ook nog verbitterd zijn.

Op dit punt heeft Van der Heide aantoonbaar ongelijk. Wie nota neemt van de inhoud van mijn activiteiten en de reacties daarop zal dat niet kunnen ontkennen.