Suriname: parlement kan president wèl wegsturen

De Surinaamse president Wijdenbosch zegt dat het parlement hem volgens de grondwet niet ten val kan brengen. Maar dat kan wel.

Als president Jules Wijdenbosch weigert na een motie van wantrouwen in de Surinaamse Nationale Assemblee op te stappen, zal hij volgens ex-minister van Justitie S. Girjasing uiteindelijk alleen nog ,,thuis presidentje kunnen spelen''. Girjasing meent dat de president weinig van de grondwet heeft begrepen of wil begrijpen. Wijdenbosch zei dit weekeinde zich niet door de Assemblee te laten wegsturen, omdat dit ,,onconstitutioneel'' zou zijn.

Girjasing was in 1992 de bewindsman die de grondwetswijziging indiende, die het parlement in staat stelt de president (en vice-president) voor het einde van zijn ambtsperiode weg te sturen. De ex-minister onderstreept dat in het gewijzigde artikel 74 van de grondwet is opgenomen dat de Nationale Assemblee kan besluiten ,,tot het tussentijds doen aftreden'' van de president. In het oorspronkelijke artikel 74 was alleen sprake van het kiezen van de president door de Nationale Assemblee. In de grondwet staat weliswaar dat de president voor vijf jaar wordt gekozen. Maar artikel 91 bepaalt dat deze ambtstermijn eindigt bij de beëdiging van een nieuwe president.

Voorts kan er volgens Girjasing geen misverstand over bestaan dat de president met een simpele parlementaire meerderheid kan worden weggestuurd. Artikel 83 van de grondwet bepaalt dat alle besluiten van de Nationale Assemblee ,,met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen'' worden genomen. In lid 3 van artikel 83 worden enkele uitzonderingen genoemd waarvoor ten minste tweederde van de 51 stemmen nodig zijn. Een daarvan is de verkiezing van president en vice-president. Het tussentijds wegsturen van president en vice-president behoort niet tot deze uitzonderingen.

De oppositiepartijen bezetten 23 van de 51 parlementszetels. Zij rekenen erop dat een motie van wantrouwen gemakkelijk een meerderheid krijgt. Steun van de 16 zetels tellende fractie van de NDP (van Wijdenbosch en voorzitter Bouterse) is niet nodig.