Partijen gaan door met lijmpoging

De fractieleiders van PvdA, VVD en D66 hebben vandaag de besprekingen over herstel van de coalitie voortgezet. De besprekingen concentreren zich naar verluidt op de invoering van een consultatief referendum.

Bij een onderbreking van het overleg, rond het middaguur, deden de fractieleiders geen mededelingen.

VVD-fractieleider Dijkstal toonde zich vanmorgen, voor hij de besprekingen inging, optimistisch. In de kring van D66 bleef men herhalen dat harde garanties nodig zijn wil de partij instemmen met een consultatief referendum. ,,We laten ons niet afschepen met een veredelde opiniepeiling'', werd daar gezegd. Afgelopen vrijdag liet fractieleider De Graaf zich tegenover zijn partij nog sceptisch uit over het welslagen van de lijmpoging. In het weekeinde reageerde D66-minister Van Boxtel neutraal op de vraag of de onderhandelingen zullen slagen. ,,Ik kan geen theeblaadjes lezen'', verklaarde hij tegenover Radio-I.

De lijmpoging van informateur Tjeenk Willink wordt gecompliceerd door het debat dat de Tweede Kamer morgen en woensdag met de regering voert over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp. In dit debat moeten de fractieleiders van de coalitiepartijen, net als de oppositie, uiteindelijk de politieke conclusies trekken. Hiervoor hebben zij naar verwachting vandaag en morgen ook tijd nodig voor politiek beraad met hun geestverwante bewindslieden.

In het Bijlmerdebat staat de positie van minister Borst (Volksgezondheid, D66) onder druk, maar komt ook de zware kritiek van de enquêtecommissie op minister Jorritsma (voorheen Verkeer, VVD) en premier Kok (PvdA) aan de orde. Oppositie en regeringspartij PvdA zijn kritisch over minister Borst, maar fractieleider Melkert hield zich gisteren op een bijeenkomst van zijn partij op de vlakte over de uitkomst van het debat. In D66-kring wordt verwacht dat minister Borst aftreedt als zij niet de volledige steun van de Kamer krijgt.

Vanmorgen werd verwacht dat de besprekingen over herstel van de coalitie vandaag worden opgeschort en pas na het Bijlmerdebat, later deze week worden voortgezet. Een complicatie is dat premier Kok donderdag en vrijdag bij een Europese top in Keulen moet zijn.