Mens & Bedrijf

A.R. van Beetz zal om persoonlijke redenen per 1 juli vervroegd uittreden uit de raad van bestuur van Travel Unie International Nederland.