IJburg

De smalende opmerking die Hofland (NRC Handelsblad, 26 mei) maakte over het verzet van de vereniging Natuurmonumenten tegen de bouw van IJburg is onterecht.

Op de eerste vergadering van stedebouwkundigen die jaren geleden gehouden werd over het IJburg-project stelde een deskundige op milieugebied dat de bouw grote en onherstelbare schade zou aanbrengen aan natuur en milieu. Dat is toen door geen der aanwezigen, in meerderheid voorstanders van IJburg, tegengesproken.

Het verzet van de Vereniging Natuurmonumenten, die als doelstelling natuurbehoud heeft, was dus volkomen legitiem.

    • Prof.Dr. D. de Jonge