Fraude met geld Europees fonds

In Gelderland en het Rijnmondgebied is voor vele tientallen miljoenen guldens `fraude' gepleegd met subsidies van het Europees Sociaal Fonds voor werkgelegenheidsprojecten.

Dat blijkt uit een uitgelekte vertrouwelijke notitie die circuleert op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De woordvoerster van Europees Commissaris Flynn van werkgelegenheid sprak vanmorgen over `serieuze vermoedens van fraude'.

De verantwoordelijke Nederlandse minister Klaas de Vries heeft Arbeidsvoorziening vanmorgen met spoed om opheldering `over de vermoedens van fraude' gevraagd. De Arbeidsvoorziening, die voor de uitvoering van de bewuste projecten verantwoordelijk is, noemt in een reactie het gebruik van de term fraude `onverstandig en onterecht'. Het zou gaan om `mogelijke administratieve onvolkomenheden' bij enkele projecten die tussen 1994 en 1997 zijn uitgevoerd.

Landelijk coördinator Van der Plas van het Europees Sociaal Fonds noemt de berichten over onregelmatigheden van de Europese subsidie echter `uiterst zorgelijk'. De betrokken regio's van de Arbeidsvoorziening zouden volgens de uitgelekte notitie destijds meer deelnemers aan werkgelegenheidsprojecten hebben opgegeven dan er in werkelijkheid waren en daardoor meer subsidie hebben ontvangen. Met hetzelfde doel zouden cursussen op papier zijn verlengd. In de Rijnmond en in Gelderland zou zo ten onrechte 30 miljoen gulden zijn opgestreken.De woordvoerster van Euro-commissaris Flynn zei vanmorgen dat al vorig jaar tot onderzoeken in Gelderland en de Rijnmond is besloten omdat het aantal opgegeven uren dat daar in projecten zou zijn gewerkt en geleerd `fysiek onmogelijk' was. Dat had betrekking op zes van de acht projecten in Gelderland en Rijnmond. Aan die zes projecten is 90 procent van de dertig miljoen gulden aan Europese subsidie besteed. Daarna werd de zaak overgedragen aan de UCLAF, de fraudebestrijdingsinstelling van de EU.

Een zegsman van Arbeidsvoorziening bevestigt dat vorige maand inspecteurs uit Brussel op bezoek zijn geweest om de bewuste projecten in Gelderland en Rijnmond te controleren. De controleurs lieten de Arbeidsvoorziening toen mondeling weten dat men zich in beide regio's niet aan de vereiste administratieve regels had gehouden en dat de Europese subsidie derhalve kan worden teruggevorderd. ,,Wij gaan er voorlopig van uit dat het mogelijk om niet-opzettelijke administratieve tekortkomingen gaat', aldus woordvoerder K. Sleddering van de centrale Arbeidsvoorziening. ,,De controleurs komen pas in juni met een formeel rapport over hun recente bevindingen. Pas dan kunnen wij zien wat hun werkelijke bezwaren met betreking tot onze projecten in Gelderland en Rijnmond zijn en ook pas dan kunnen wij zinnig reageren.'

Europees fonds

In het artikel Fraude met geld Europees fonds (in de krant van maandag 31 mei, pagina 1) stond boven de kop dat het `Projecten in Gelderland en Brabant' betreft. Dit was gedeeltelijk onjuist. Het gaat om werkgelegenheidsprojecten in Gelderland en de Rijnmond.