`Fouten in eindexamen economie'

Het eindexamen economie voor het VWO bevat ernstige fouten en slordigheden die de leerlingen een punt in het eindcijfer kunnen schelen. Dit zegt hoogleraar economie A. Heertje, tevens auteur van economieboeken voor middelbare scholieren.

Gisteren heeft hij een brief aan staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) gestuurd met het verzoek de leerlingen te compenseren. Ook wil hij dat zij ervoor zorgt dat de eindexamens in de toekomst zorgvuldiger tot stand komen.

In opgave twee moeten leerlingen verklaren waarom Lovers Rail de concurrentiepositie van de Nederlandse Spoorwegen niet heeft aangetast met de Kennemerstrand-expres. Heertje vindt dat een ,,krankzinnige fout'' omdat de leerling een verklaring moet geven voor iets dat helemaal niet waar is. Ook al bieden Lovers en de NS verschillende producten aan, concurrentie is er wel degelijk, stelt Heertje. ,,Scheermesjes concurreren zeer zeker met elektrische scheerapparaten.''

Bij opgave drie worden de leerlingen volgens Heertje in verwarring gebracht met een pijlenschema. Verschillende economische begrippen worden met pijlen met elkaar verbonden. De pijlen geven volgens de opgave een oorzakelijk verband aan: als het looninkomen stijgt, stijgt ook de consumptie. ,,Correct'', zegt Heertje, ,,maar iets verder in het schema wordt een oorzakelijk verband verondersteld tussen consumptie en de effectieve vraag. Dat is geen causaliteit, consumptie is een onderdeel van de effectieve vraag. Zo staat het vol met onduidelijkheden en fouten.''

Bij een vraag over prijselasticiteit ontbreekt een gegeven waardoor de leerlingen volgens Heertje de opgaven niet kunnen maken. Bij een andere opgave wordt een onjuist antwoord verwacht op de vraag welke uitgavenposten moeten worden gerekend tot de overdrachtsuitgaven van de overheid. In de normantwoorden staat dat rente en aflossing daartoe behoren. Dat is niet het geval, zegt Heertje.

S. Keuning, hoofd Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, bevestigt dat. Ook de overige fouten die Heertje heeft ontdekt, vindt hij ,,onbegrijpelijk''.

Het Cito, dat de examens vervaardigt, zegt dat de normering wordt aangepast als de fouten inderdaad in het examen zitten.