Eis: twee mille voor elke gepensioneerde

De Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP), die zo'n 30.000 gepensioneerden organiseert, eist een eenmalige uitkering van tweeduizend gulden voor de 1,8 miljoen Nederlandse weduwen, wezen en gepensioneerden. De NBP wil hen op deze manier extra laten delen in het rendement van 12,4 procent dat de pensioenfondsen vorig jaar gemiddeld hebben behaald.

Volgens de Bond verdienen de pensioenfondsen aan de weduwen en wezen doordat uitkeringen aan hen ver achterblijven bij het rendement dat de fondsen op hun beleggingen maken. Volgens de NBP hebben weduwen en wezen meer dan 42 procent van het vermogen van de pensioenfondsen bijeengebracht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden de pensioenfondsen eind vorig jaar een belegd vermogen van 774 miljard gulden. Pensioenfondsen worden bestuurd door werknemers en werkgevers.

De NBP zorgde vorig jaar voor enige commotie in de pensioenwereld met de aankondiging van proefprocessen tegen pensioenfondsen van ondernemingen die een deel van hun vermogen uitkeren aan het bedrijf. Tot nu toe is het echter nog niet tot een proces gekomen.

De NBP ziet de uitkering van tweeduizend gulden, die per 1 januari 2000 betaald zou moeten worden, als een ,,voorloper voor een rechtvaardige verdeling van de overwinsten'' van de pensioenfondsen. De uitkering kost 3,6 miljard gulden.