Dure Internetwinkels

Propagandisten van e-commerce schatten de kosten van een Internetwinkel meestal aanzienlijk lager dan die van een `echte' winkel. Dat beeld werd in deze rubriek van afgelopen vrijdag ontmythologiseerd: vernieuwing van hard- en software, peperduur IT-personeel en kleine winstmarges maken het de Internet-winkelier nog altijd uiterst moeilijk te concurreren met zijn equivalent van steen en glas.

Lezer G.W. te B. wees mij op de schrikbarende kosten die bij de klanten moeten worden gemaakt om deel te nemen aan de `informatiemaatschappij'. Hij schetste het beeld van klassen waarin een scheiding ontstaat tussen kinderen van ouders die zich wèl en zij die zich geen computer kunnen veroorloven – of die moeten afhaken wegens de kosten van stroom, telefoon, reparatie, `upgrades' en randapparatuur. De kinderen van de laatste groep dreigen door de thuiscomputeraars te worden gezien als `paria's'; straks worden zij ook in de samenleving `buitengesloten'. G.W. pleit dan ook voor een spoedopleiding voor tweedejaars studenten, waarna zij kinderen in groep 6 van de basisschool de elementaire beginselen van de computer kunnen bijbrengen. Pas dan , schrijft G.W., komt ,,mondiaal communiceren voor een meerderheid'' binnen handbereik.

Dit is een fragment van `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad www.nrc.nl