Australië beperkt toegang Internet

Duizenden Australische Internetgebruikers en vertegenwoordigers van Internetaanbieders hebben de afgelopen dagen geprotesteerd tegen een nieuwe wet die toegang tot ,,aanstootgevende'' websites en nieuwsgroepen verbiedt. Op protestbijeenkomsten in onder meer Adelaide, Brisbane en Sidney spraken politici van de Groene Partij, leden van de digitale burgerrechtenbeweging EFA en werknemers van Internetproviders hun verontwaardiging over de Internetwet uit, die zij eenstemmig als ,,censuur'' bestempelden. Uit protest tegen de Online Services Bill hebben enkele Australische providers hun website zwart gemaakt.

De Online Services Bill, die eind vorige week door de Senaat is aangenomen, verbiedt Australische Internetgebruikers en providers om op het openbare deel van Internet (websites, nieuwsgroepen, mailinglijsten) ,,aanstootgevende'' informatie en informatie die schadelijk is voor kinderen aan te bieden. Ook moeten Australische Internetaanbieders de toegang tot ,,aanstootgevende'' buitenlandse sites blokkeren. Als aanstootgevend wordt in Australië onder meer expliciete seks en informatie over voorbehoedsmiddelen en homoseks beschouwd.

De Internetwet treedt in werking als volgende maand ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor stemt, wat naar verwachting van voor- en tegenstanders van de Online Services Bill zal gebeuren. Providers die nalaten een bepaalde site te blokkeren kunnen onder de Internetwet een boete van ruim 37.000 gulden per dag krijgen van de Australian Broadcasting Authority, de officiële Australische censor. De Australian Broadcasting Authority ontvangt de komende vier jaar 9,6 miljoen gulden extra om de wet te handhaven en het Internet te reguleren.

Volgens de Australische regering is de Internetwet bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijk materiaal op Internet. Een van de grootste bezwaren die critici hebben tegen de Online Services Bill is dat de wet op Internet informatie verbiedt, die in andere media wel legaal is. Een ander bezwaar geldt filterprogramma's. In de wet is een clausule opgenomen dat het ontwerp kan worden aangevuld met een regeling die providers verplicht filterprogramma's te gebruiken die op grond van trefwoorden websites en nieuwsgroepen blokkeren.

Tegenstanders van de wet wijzen erop dat filtersoftware erg onnauwkeurig is. De meeste filterprogramma's blokkeren niet alleen pornosites, maar ook sites over borstkanker en discussiegroepen voor verkrachtingsslachtoffers.

    • Marie-José Klaver