Ambtenaar op Vlieland beschuldigd van hetze

De ontslagen gemeenteambtenaar P. de Hoo van Vlieland moet stoppen met het zwartmaken van burgemeester R. van der Mark op straffe van een dwangsom van 2.500 gulden per keer, met een maximum van 50.000 gulden. Tevens moet hij privacygevoelige gemeentelijke stukken afgeven, op straffe van eenzelfde dwangsom.

Dit eisten de Vlielandse PvdA-burgemeester Van der Mark en gemeentesecretaris B. Oosthoek vanmorgen in een kort geding voor de Leeuwarder rechtbank. De Hoo, die dertien jaar ambtenaar was, is de drijvende figuur achter een hetze tegen de burgemeester en gemeentesecretaris, zei de advocaat van de gemeente C. Okkerse. ,,Van der Mark en Oosthoek worden daardoor in de uitoefening van hun functie belemmerd en onder druk gezet. De beschuldigingen worden niet onderbouwd. Het is nu genoeg geweest.''

Van der Mark is op Vlieland (1.100 inwoners) niet onomstreden, wegens zijn vermeende alcoholprobleem. Verscheidene burgers klaagden de afgelopen maanden over zijn disfunctioneren bij commissaris van de koningin, Nijpels. Voor 1 juli valt er een beslissing over Van der Marks herbenoeming.

Advocaat Okkerse van de gemeente omschreef De Hoo, die zijn strafontslag donderdag aanvecht voor de Leeuwarder bestuursrechter, vanmorgen als een persoon met een obsessief karakter. Hij zou dossiers hebben aangelegd van burgemeester Van der Mark, deed aangifte over diens vermeend frauduleus declaratiegedrag en zou als ambtenaar van de afdeling sociale- en personele zaken tientallen vertrouwelijke stukken hebben gekopieerd en hebben gedreigd die openbaar te maken.

Okkerse citeerde uit een brief van de voormalige Friese commissaris van de koningin Hermans, waarin die De Hoo omschreef als een ,,obsessionele figuur'', die anderen voor zijn karretje spande. De Hoo werd vorig jaar december ontslagen omdat hij zou hebben gelekt naar de pers over het verdwijnen van antieke stukken uit een aan het gemeentelijk museum nagelaten erfenis.

De advocaat van De Hoo, A. van Braam, verklaarde dat zijn cliënt voor de gemeente als ,,bliksemafleider'' en ,,zondebok'' dient. Hij ontkende dat De Hoo een hetze voert en dat hij had gelekt naar de media. Wel had hij te lijden gehad onder machtsmisbruik en intimidatie van Oosthoek. De door hem gekopieerde stukken hadden alle betrekking op zijn rechtspositie en dienen als bewijs in de ontslagprocedure. ,,Ze worden niet op een andere wijze in de openbaarheid gebracht. Er is geen gevaar voor schending van de privacy van burgers'', aldus advocaat Van Braam.

Uitspraak 14 juni.