Uiver

In de rubriek `Overpeinzingen' (Z 8 mei) duikt een halsstarrig misverstand op. S. Montag schrijft dat de Uiver in oktober 1934 de tweede prijs van de snelheidsrace en de eerste van de handicaprace in de wedstrijd Londen-Melbourne won. In werkelijkheid had het snelste vliegtuig, de DH 88 Comet van de Engelse vliegers Scott en Campbell Black, óók de handicaprace gewonnen. De Uiver van de KLM was twee keer tweede geworden, maar had het geluk dat de winnaar volgens de reglementen maar één prijs in ontvangst mocht nemen. De Engelsen gaven de voorkeur aan de snelheidsprijs en Uiver-gezagvoerder Parmentier en KLM-directeur Plesman kozen begrijpelijkerwijs gretig voor de vrijgekomen eerste prijs in de handicaprace.

De prijsuitreiking was openbaar en iedereen kon kennis nemen van de behaalde resultaten. Toch wilden de KLM en de meeste dagbladen van geen nuance weten en gaven zij de Uiver de eer die hem eigenlijk niet toekwam. De nationale trots was in het geding.

Zelfs in 1984, toen een Nederlandse DC-2 (de echte Uiver was in december 1934 neergestort) op herhalingsoefening ging, werd in het door de KLM ter beschikking gestelde informatiemateriaal met geen woord gerept over het feit dat de hoofdprijs in de handicapafdeling van een halve eeuw daarvoor slechts kon worden behaald nadat de eigenlijke winnaars daarvan hadden afgezien. Dit keer was het commerciële belang van KLM, Fokker, De Telegraaf en de Economische Voorlichtingsdienst in het geding.

    • Hans Hoffmann