Speciale zorg werknemers toegestaan

Ziekenhuizen mogen poliklinieken opzetten die zijn bestemd voor de behandeling van zieke werknemers. De extra inkomsten die ze daarmee verwerven worden niet gekort op hun budget.

Dit staat in een brief die minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) hebben voorbereid en die binnenkort in het kabinet zal worden besproken. De ziekenhuizen mogen de extra inkomsten gebruiken voor verbetering van de zorg of het verkorten van de wachttijden. Voorwaarde is wel dat de polikliniek ook toegankelijk is voor niet-werkenden. De bewindslieden willen wel eerst een beperkt aantal experimenten met deze vorm van hulp.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg willen Borst en Hoogervorst zulke experimenten. Voorwaarden zijn dat de eigen organisatie op orde is en de financiering van reguliere en commerciële zorg strikt gescheiden is. Aanbieders met wachtlijsten moeten het verdiende extra geld besteden aan het wegwerken daarvan.

Borst en Hoogervorst schetsen in hun brief de grenzen tussen de (arbo-)zorg voor zieke werknemers en de reguliere gezondheidszorg. Nu werkgevers een financieel risico lopen bij ziekte van hun personeel kopen werkgevers en ziekteverzekeraars steeds vaker voor zieke werknemers aparte zorg in. Een meerderheid in de Kamer vreest dat dit leidt tot een voorrangsbehandeling van werkenden boven niet-werkenden. Maar Borst en Hoogervorst hebben er wel begrip voor: ,,Het is dringend gewenst dat het hoge ziekteverzuim en de hoge instroom in de WAO wordt bestreden'', zo schrijven ze. Het uitgangspunt daarbij blijft dat ,,mensen in gelijke medische omstandigheden recht hebben op gelijke medische behandeling en dus geen voorrang wordt gegeven op wachtlijsten aan mensen om oneigenlijke redenen''.

Uit experimenten zou blijken dat het aanbod in de reguliere zorg `vooral kwalitatief' tekort schiet. Zo heeft een aantal grote bedrijven al commercieel werkende psychologen ingeschakeld om met snelle hulp psychische stoornissen te bestrijden. Daarmee blijken, aldus Borst en Hoogervorst, ,,betere resultaten mogelijk dan waartoe de reguliere zorgaanbieders thans in staat zijn''. De bewindslieden willen echter voorkomen dat een alternatief privé-circuit ontstaat dat deskundigheid en schaars personeel wegzuigt uit de reguliere zorg en dat premiegeld wordt gebruikt voor `commerciële' hulp.

    • Quirien van Koolwijk