Kok: Militairen in Albanië wél zinvol

De Nederlandse transportcompagnie die helpt met het vervoeren van vluchtelingen en hulpgoederen tussen de vluchtelingenkampen in het noorden en het zuiden van Albanië, blijft voorlopig ter plekke. Dat zei demissionair premier Kok gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Het NOS-journaal meldde eerder deze week dat de leiding van het contingent de defensietop zou hebben geadviseerd de eenheden terug te trekken, omdat er in Albanië voor de militairen geen zinvolle taak meer zou zijn. Particuliere hulporganisaties onder leiding van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nemen een groot deel van het vervoer voor hun rekening. Bovendien willen veel vluchtelingen niet naar de opvangkampen in het zuiden worden vervoerd, omdat ze zo dicht mogelijk bij de grens met Kosovo willen blijven.

Volgens premier Kok is de `defensieleiding' er nog van overtuigd dat de transportcompagnie nuttig werk kan blijven doen in Albanië. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie ontkent dat de leiding van het Nederlandse contingent anders heeft geadviseerd.

Binnen de Partij van de Arbeid is inmiddels onenigheid ontstaan over de Nederlandse opstelling bij de oorlog in Kosovo. De PvdA-afdeling Goirle wil dat de NAVO met onmiddellijke ingang de bombardementen op de Federale Republiek Joegoslavië stopzet. Tevens meent de afdeling dat de rol van de NAVO ter discussie gesteld moet worden.

De PvdA'ers in Goirle hebben unaniem een motie aangenomen die voor een pauze van de bombardementen in Kosovo pleit. De afdeling heeft afgelopen woensdag de overige 426 afdelingen van de partij om steun gevraagd voor deze motie en voor ,,een brede discussie daarover in de partij''. Volgens afdelingsvoorzitter J. Eijsermans uit Goirle ,,druppelen de reacties'' binnen. Daaronder zouden ook adhesiebetuigingen van andere afdelingen zijn.

Binnen de PvdA is al langer discussie over het al dan niet voortzetten van de bombardementen. Onlangs werd op een speciale bijeenkomst de achterban geraadpleegd.