Gif in Belgische kip, verkoop verboden

De Belgische minister van Volksgezondheid Colla heeft de verkoop van kippen en eieren verboden. Reden is dat enige tijd geleden op grote schaal kippen veevoeder met het kankerverwekkende dioxine te eten hebben gekregen.

Ook in Nederland kunnen kuikens besmet zijn met het voer. Enkele tientallen kuikenfokkerijen in Nederland hebben in januari voer uit België gekregen. Onduidelijk is volgens het ministerie van Landbouw of dat voer ook besmet was met dioxine. De kuikens, die in zes weken op het gewenste gewicht zijn, zijn waarschijnlijk inmiddels opgegeten. Het ministerie zoekt naar resten voer om vast te kunnen stellen of er dioxine in zat.

De Nederlandse Consumentenbond neemt de zaak niet heel ernstig. ,,De stof was waarschijnlijk verdund'', zegt een woordvoerster. ,,In Nederland zijn namelijk geen zieke kuikens aangetroffen, zoals bij de Belgische kuikenhouders die de zaak aan het rollen brachten.''

Belgische supermarkten hebben gisteren kippen en eieren uit de schappen gehaald. De verkoop kan waarschijnlijk pas woensdag weer beginnen, als de resultaten van een onderzoek van het Belgische ministerie van Landbouw bekend zijn.

In 350 pluimveebedrijven in Vlaanderen is het veevoeder met dioxine terecht gekomen. Die bedrijven zijn onder toezicht gesteld en de kippen en de eieren moeten voorlopig binnen blijven tot ze zijn onderzocht. Maar in de afgelopen maanden zijn waarschijnlijk wel duizenden besmette kippen verkocht.

Het is nog niet zeker wat de oorzaak is van de besmetting van het veevoer. Vermoed wordt dat in het veevoeder afvalolie is verwerkt, dat grote concentraties dioxines bevat. Gewoonlijk wordt alleen ongevaarlijk dierlijk frituurvet in het veevoeder verwerkt. Het bedrijf dat het vet heeft geleverd aan de veevoederbedrijven, betrekt volgens de krant De Standaard het frituurvet en afvalolie uit Nederland.

De zaak begon te rollen nadat pluimveebedrijven begin dit jaar onverklaarbare ziekten en sterfte onder hun kippen vast stelden. Na een onderzoek bleek dat in het veevoeder grote hoeveelheden dioxines zaten.

De zaak werd donderdag bekend, nadat media er melding van maakten. Minister van Landbouw Pinxten ontkent dat hij de zaak in de doofpot wilde stoppen. Hij zegt onmiddellijk tegen de betrokken bedrijven te hebben opgetreden. Om geen paniek te zaaien, aldus Pinxten, is de zaak niet aan het publiek bekend gemaakt. Wel geeft hij toe dat hij justitie is vergeten te melden dat de problemen verband hielden met dioxine.