Dijkstal roept D66 op coalitie te herstellen

VVD-fractieleider Dijkstal roept D66 op mee te werken aan het herstel van de coalitie, maar D66-fractieleider De Graaf weet nog niet of D66 daartoe bereid is. De leiders van de twee liberale partijen spraken gisteravond op bijeenkomsten van hun partij.

Zij deden hun uitlatingen nadat ze eerder op de dag, samen met PvdA-fractieleider Melkert, uitvoerige besprekingen hadden gevoerd met informateur Tjeenk Willink. Na die besprekingen zei Melkert dat de gesprekken ,,de goede richting uitgaan'' en legde De Graaf er de nadruk op dat ,,er duidelijk ideeën op tafel liggen die een oplossing mogelijk maken''.

In de gesprekken is aan de orde geweest of het mogelijk is opnieuw een voorstel voor een correctief wetgevingsreferendum in te dienen, maar met lagere drempels dan het voorstel dat vorige week in de senaat sneuvelde.

VVD-fractieleider Dijkstal stelde D66 gisteren op een algemene ledenvergadering in Rotterdam verantwoordelijk voor de val van het kabinet vorige week. Hij noemde het ,,ernstig'', ,,buitenproportioneel'' en ,,in strijd met het landsbelang'' dat D66 uit de coalitie stapte nadat VVD-senator Wiegel aanvaarding van een zogeheten correctief referendum in de Eerste Kamer blokkeerde. Dijkstal zei de opstelling van Wiegel ,,te betreuren'', maar noemde hem alleen de aanleiding voor de gebeurtenissen van vorige week.

D66-fractieleider De Graaf noemde het op een partijbijeenkomst in Maastricht bemoedigend dat de VVD wil investeren in herstel van de coalitie, maar zei zich af te vragen of dat ook zal lukken.