Brieven Emants geveild

Op 2 juni zal bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem een collectie brieven van Marcellus Emants worden geveild die verschillende onbekende details toevoegt over het leven van de Haagse schrijver. Het gaat om een collectie van vijfentwintig brieven die Emants tussen 1904 en 1909 schreef aan de vertaalster Hillegonda van Uildriks. Volgens de Haarlemse letterkundige Nop Maas, de grootste kenner van Emants' leven en werk, bevatten de brieven veel details over het dagelijks leven van Emants, iets waar weinig over bekend is. Zo gaat Emants in een van zijn brieven in op zijn liefde voor katten.

Elders is hij ongewoon fel over Nederland. ,,U meent'', schrijft hij, ,,dat ik van Holland houd, maar daarin dwaalt u. Ik heb een hekel aan ons volk, een hekel aan ons land en een hekel aan ons klimaat. Onze aristokraten vind ik karakterloos en ploertig; onze middenstand vind ik plomp, onartistiek, domlacherig om 't geen men niet begrijpt, smakeloos, naäperig van vreemden, zonder gevoel van eigenwaarde en toch pedant. Onze boeren vind ik nog lomper en konservatiever dan elders, en (...) stadvolk vind ik ongehoord ruw, gemeen en tegelijkertijd lafhartig. En huichelaars zijn alle Nederlanders. Al wat ik in Holland goed vind is: schilderachtigheid, goede groenten, beste aardappelen, uitmuntende room, vrij goede vruchten, een betrekkelike vrijheid. Voor de rest vind ik alles hier duur en slecht. In niets munten wij uit. Wat betrekkelik goed is, is nageäapt. (...) Doorgaans schaam ik me Nederlander te zijn, nog nooit ben ik er trots op geweest. Alles is hier lamlendig. Daar ik evenwel geen namaak Duitser of Fransman wil zijn, tracht ik zo goed mogelik Nederlander te wezen.''

De brieven geven ook een helder beeld van Emants' derde huwelijk, met de jonge Duitse actrice Jenny Kühn. Kühn had volgens hem een `zenuwachtige en zeer jaloerse persoonlijkheid'. Toen zij erachter kwam dat Emants met Hillegonda van Uildriks correspondeerde, zocht zij de vertaalster op. Dit bezoek was aanleiding voor Emants om de correspondentie te verbreken. Hij schreef: ,,In mijn ogen is jaloezie een ziekteverschijnsel, waartegen zo goed als geen kwaad gewasssen is (...). Ik weet dus niets er op dan.... het zwijgen er toe doen.''

Er komen bijna nooit brieven van Emants op de markt. Het veilinghuis verwacht een opbrengst tussen de 12 en 15.000 gulden.