Bijlmerenquête 3

Het artikel van 8 mei waarin Peter Vasterman veel berichtgeving over de Bijlmerramp als onevenwichtig hekelde, zou zelf een evenwichtiger indruk hebben gemaakt als het niet de volgende zinsnede had bevat:

,,Zo heeft Trouw zich in het verleden vastgebeten in de kwestie van de aanwezigheid van plutonium in de Boeing (uiteraard gebaseerd op anonieme bronnen), maar is daar tot op heden niet op teruggekomen''.

In werkelijkheid heeft Trouw twee keer over die kwestie geschreven (op 1-10-98 en 5-3-99), de tweede keer alleen om – naar waarheid - te vermelden dat twee rechercheurs die er een onderzoek naar hadden willen instellen, tegen hun zin ander werk toebedeeld hadden gekregen.

    • Jaap de Berg