Ambtenaren

De kop Ambtenaren schuldig aan fout bij CAO (in de krant van donderdag 20 mei, pagina 7) was onjuist. Het onderzoek van het Crisis Onderzoeks Team van de Universiteit van Leiden naar de fout die werd gemaakt bij de onderhandelingen over de politie-CAO – een fout die minister Peper 35 miljoen gulden loonsverhoging dreigde te kosten – concludeert dat de fout gemaakt is door de werkgeversonderhandelaars, met name door de burgemeester van Tilburg, J. Stekelenburg.

Correctie & aanvulling

Ambtenaren

Onder Ambtenaren in de rubriek Correcties & Aanvullingen (zaterdag 29 mei, p. 2) staat dat de fout die werd gemaakt bij de onderhandelingen over de politie-CAO, veroorzaakt werd ,,door de werkgeversonderhandelaars, met name door de burgemeester van Tilburg, J. Stekelenburg'. Noch de gang van zaken, noch het onderzoek dat daarnaar werd ingesteld geeft aanleiding voor die conclusie.