ALLERGIE

Kinderen van antroposofen hebben minder allergieën, aldus een stukje van Huup Dassen in de bijlage W&O van 15 mei. Er is behalve de verklaring die erin wordt aangehaald, een die meer voor de hand ligt, maar die voor antroposofen misschien minder interessant is dan de vaccinatie-kwestie. Dertig jaar geleden is in Engeland vastgesteld dat baby's die ten minste enige maanden borstvoeding hebben gekregen minder eczeem en later minder astma ontwikkelden dan baby's die op flesvoeding waren grootgebracht. Dit is inmiddels ook in Nederland bekend en in de voorlichting door de consultatiebureaus opgenomen. Het is waarschijnlijk dat in de onderzochte populatie die volgens antroposofische regels leeft borstvoeding gebruikelijker is dan flesvoeding.

    • P.H. Damsté