`Alle redelijkheid is zoek'

Twee weken geleden nam de gemeenteraad van Oostzaan het besluit om 350 vluchtelingen op te vangen. Na veel protest van bewoners wil de raad het besluit nu terugdraaien. De burgemeester is teleurgesteld.

De burgemeester van Oostzaan had een tijdelijk opvangcentrum voor Kosovaren in de aanbieding. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) maakte er een asielzoekerscentrum voor langere tijd van. De ,,spontane bestuurlijke reactie'' van Oostzaan – een dorp ten noorden van Amsterdam met 8.700 inwoners – keerde als een boemerang terug naar de bevolking. Dit was niet de bedoeling. Het comité Oostzaan voor Kosovaren werd ijlings in het leven geroepen. Toen de burgemeester vorige week kwam uitleggen dat 350 vluchtelingen uit de hele wereld voor drie jaar kwamen te wonen in stacaravans in recreatiegebied Het Twiske, keerden driehonderd Oostzaners hem de rug toe en verlieten de zaal. Nu wil de raad het besluit heroverwegen. Burgemeester A. Moens (GroenLinks) is teleurgesteld. ,,Jammer. De Oostzaners missen zo een kans hun blik te verruimen.''

De bevolking had inspraak gewild.

,,Je kunt over opvang van asielzoekers en vluchtelingen geen compromissen sluiten. Je legt een plan voor aan de raad, de raad stemt toe en dan geef je de bevolking voorlichting. Dat is een vervelende weg, maar het is de enige weg.''

En nu zwicht u voor protesten?

,,We zijn allemaal vreselijk geschrokken van die voorlichtingsavond. Het comité Oostzaan voor Kosovaren vertelde me later dat ze de aanwezigen hadden opgeroepen om de zaal te verlaten, omdat ze doodsbang waren dat het uit de hand zou lopen. Alle redelijkheid is zoek. De geest is uit de fles, en die gaat er niet meer een-twee-drie in terug.

,,De raad heeft nu aangegeven het besluit te willen heroverwegen. Voor mij persoonlijk is dat een teleurstelling. Je gelooft in iets, je praat je suf, en dan dit. Ik ben er van overtuigd dat het voor het dorp ook een verrijking kan zijn. Je verruimt je horizon. Je staat eigenlijk nooit stil bij vluchtelingen, nu zijn ze om de hoek. Ga eens kijken. Die kans is nu misschien verkeken. Dat is jammer.''

U wilde aanvankelijk ook alleen Kosovaren opvangen?

,,Het was een spontane bestuurlijke reactie. Wat kunnen wij doen voor de Kosovaren? Maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers had geen behoefte aan tijdelijke opvang voor Kosovaren. Wel voor een algemeen asielzoekerscentrum. We hebben ons afgevraagd: Is dat niet een brug te ver? Het zijn ingrijpende zaken die je als een klein dorp op je neemt. Na wikken en wegen besloot de raad dat wie A zegt ook B moet zeggen. Ik heb de bevolking proberen uit te leggen dat andere vluchtelingen net zoveel behoefte aan opvang hebben. Maar ik kan wel principieel vinden dat elke vluchteling hetzelfde is, voor de bevolking is dat niet zo. De eerste emotie gaat uit naar wat op de televisie te zien is.''

Dekt de naam van het comité Oostzaan Voor Kosovaren de lading?

,,Dat denk ik niet nee. Comité Tegen Vluchtelingen zou een betere naam zijn. Of het Comité van het Grote Ongenoegen. De ochtend na die bewuste voorlichtingsavond hebben we met elkaar gesproken. Ik heb ze gehouden aan de titel van hun comité. Daar werden ze wat verlegen van. Nu hebben ze allemaal wilde plannen. Zo van: we halen ze in huis, we betalen het zelf, we hebben het COA niet nodig. Maar dat is prietpraat en grootsprekerij.''

Nudisten die recreëren in het Twiske hebben ook bezwaren.

,,Ach, het naturistenkamp is een eindje verderop. Dat kan zo blijven. Ik heb op die avond gezegd dat iedereen zich aan moet passen. Dat geldt ook voor vluchtelingen die vanuit hun geloof bezwaar maken tegen het nudisme. Ze hoeven daar niet per se heen.''

    • Monique Snoeijen