Akkoord CAO, acties van de baan

De ambtenarenbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren. Alle aangekondigde stakingen van openbaar vervoer en reinigingsdiensten zijn opgeschort.

De CAO heeft een looptijd van 18 maanden en duurt tot 30 september volgend jaar. In die periode gaan de salarissen in drie stappen structureel 4,5 procent omhoog. Bovendien ontvangen de werknemers in december dit jaar en april volgend jaar een uitkering van 350 gulden bruto. In 2001 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,2 procent naar 1 procent structureel.

De bonden Abvakabo FNV, CFO (CNV) en CMHF zullen het akkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden. Die moeten de komende weken daarover besluiten. De CAO geldt voor 180.000 ambtenaren in de 548 Nederlandse gemeenten.

De bonden hebben gisteren contact opgenomen met de diverse actiecomités met het verzoek de acties op te schorten. Het opgehoopte vuil op straat door stakingen bij de reinigingsdiensten, met name in Amsterdam en Rotterdam, wordt dit weekeinde nog niet opgeruimd. Organisatorisch is dat nog niet mogelijk. De reinigingsdiensten beginnen maandag weer, aldus de bonden. Het officiële CAO-overleg liep vast op 2 maart. Sinds half april hebben de bonden actie gevoerd. In diverse steden hebben ambtenaren bijvoorbeeld meerdere keren het openbaar vervoer platgelegd of hebben de reinigingsdiensten gestaakt. Vooral in Amsterdam hoopte het vuil zich de laatste dagen op. Voor volgende week waren al nieuwe acties aangekondigd, onder meer in Utrecht en Amsterdam. Enkele schouwburgen bleven de afgelopen weken dicht wegens acties van technisch personeel. De lonen gaan per 1 april dit jaar met 2 procent omhoog, per 1 oktober met 1 procent en op 1 augustus volgend jaar met nog eens 1,5 procent. Er komt een tijd-voor-geldregeling waardoor werknemers 5 werkdagen extra kunnen werken voor meer geld of omgekeerd die tijd als vrije tijd kunnen kopen.