Advies: meren bij IJsselmeer

Het IJsselmeer moet worden uitgebreid met een randmeer bij de Noordoostpolder en met een meer tussen Wieringen en Wieringermeer. Dat is nodig omdat het waterpeil in het IJsselmeer de laatste jaren is gestegen. Inpoldering van het Markermeer, waar eventueel een tweede Schiphol zou moeten komen, kan daarom niet. Dat stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in het advies `Voor een open toekomst'. De zomers zijn de afgelopen jaren droger geworden en de winters natter. Het IJsselmeer kan de enorme watertoevoer 's winters niet meer aan. Het meer zou dan ook moeten worden uitgediept, stellen de onderzoekers. Zelfs kleine landwinning langs de oevers moet kritisch worden bekeken. De dijken rondom het IJsselmeer moeten worden opgehoogd, en de omliggende polders kunnen als buffer dienen voor een eventueel teveel aan water.

De raad constateert dat er ook in de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de groei van de bevolking en de wens om dicht bij huis natuur, recreatie en rust te vinden, een rol voor het IJsselmeer is weggelegd. ,,Het IJsselmeer met zijn uitgestrekte water, natuur en landerijen is van toenemend belang, ook als algemene ruimte-reserve voor de toekomst.''

Vooral het advies om twee nieuwe randmeren aan te leggen is zelden zo concreet bepleit als nu door de Raad voor het Landelijk Gebied. Bij de vooroorlogse inpoldering van Noordoostpolder en Wieringermeer achtte men randmeren niet nodig. Gevolg was dat de bodem van de Kop van Overijssel inzakte en de waterhuishouding in de war raakte. Een nieuw randmeer zou dit effect kunnen herstellen, aldus de onderzoekers.

Het extra water biedt ook voordelen voor natuur, recreatie en scheepvaart. De raad spreekt van een `groot, open en nat hart in Nederland'. Uitbreiding van het aantal bootligplaatsen is mogelijk. De raad vindt hoge gebouwen en windturbines langs de oevers van het IJsselmeer ongewenst.

In het rapport wordt gepleit voor het instellen van een platform waarin alle instellingen zijn vertegenwoordigd die iets met het IJsselmeergebied te maken hebben. De commissaris van de koningin van Flevoland zou dit moeten leiden.