Zakenman VS schuldig aan fraude

Een federale rechtbank in het Amerikaanse Houston heeft een ondernemer schuldig bevonden aan oplichting van meer dan 500 Europese investeerders, die daardoor samen bijna 53 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt. De man hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd die kan variëren van vijf tot twintig jaar. Zijn bedrijf was in Londen gevestigd en opereerde enkele maanden in 1994 onder de naam Elderway Investments Ltd, dat Oldburn Trading als dochter had. (AP)