Van Aartsen verwerpt kritiek op Arbour

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) is het ,,hartgrondig oneens'' met de kritiek op het gisteren bekend geworden besluit van de openbare aanklager bij het Joegoslavië-tribunaal om president Miloševic en vier andere topfunctionarissen in Belgrado in staat van beschuldiging te stellen wegens oorlogsmisdaden.

Volgens Van Aartsen, die dit gisteren zei in een overleg over de Kosovo-crisis in de Tweede Kamer, is ,,thans nog niet met enige precisie aan te geven'' wat het effect van die aanklacht zal zijn voor het bereiken van een vredesakkoord over Kosovo. Maar de Nederlandse regering wijst elke politieke kritiek af op de openbare aanklager van het tribunaal, Louise Arbour, als zou haar dagvaarding schadelijk zijn voor de diplomatieke pogingen om zo'n akkoord te bereiken. Van Aartsen waarschuwde ervoor te vergeten dat Miloševic' agenda erop gericht is om in Kosovo en in alle buurstaten van Servië voor zo veel mogelijk instabiliteit te zorgen.

Over de aanklacht tegen Miloševic en de zijnen zei Van Aartsen: ,,Dit is geen politieke daad, maar een stap van een onafhankelijk orgaan dat door de Veiligheidsraad is ingesteld en die we moeten accepteren. Mevrouw Arbour heeft precies de vinger gelegd op Miloševic' minachting van het recht, waaronder miljoenen mensen lijden. Haar aanklacht kán geen verrassing zijn.'' Het tribunaal is onafhankelijk en mag niet ingaan op vragen die met politieke opportuniteit te maken hebben, zei hij ook.

Als de openbare aanklager in zo'n geval meent voldoende bewijsmateriaal hebben moet hij zelfs tot een dagvaarding besluiten, de door de Veiligheidsraad bepaalde statuten van het tribunaal verplichten daartoe en ieder lid van de Verenigde Naties is verplicht tot medewerking, zei hij.

Ondanks de kritiek uit Moskou dat de aanklacht ,,een politieke zet'' is gaat de Russische oud-premier Tsjernomyrdin gewoon door met met zijn bijdrage aan de Amerikaans-Russisch-Finse pogingen om een akkoord met Belgrado te bereiken, aldus Van Aartsen. Volgens hem zullen medewerkers van president Miloševic zich op alle niveaus nu ,,achter de oren gaan krabben'' als zij opdrachten krijgen die tot schending van mensenrechten (in Kosovo) kunnen leiden.

Van Aartsen zei ook te hopen dat de aanklacht onder de Joegoslavische bevolking het verzet tegen het regime-Miloševic zal versterken. ,,Vrede gedijt niet op onrecht, gerechtigheid doet dat ook niet'', zei hij.