Subsidie voor Stichting Betonschade

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting heeft vanmorgen in Den Haag 25.000 gulden toegezegd aan de Stichting Betonschadevloeren Nederland (SBN). Hij deed dit bij ontvangst van het eerste exemplaar van een boek over betonschade aan vloeren. Ook beloofde hij de subsidieaanvraag van de SBN nog eens te bekijken.

In 'Betonschade aan vloeren van Kwaaitaal en Manta. Oorzaak, gevolg en herstel' geven drie deskundigen op het gebied van bouwkunde, -recht en betonreparatie een overzicht van vrijwel alle zaken die met betonrot te maken hebben.

Volgens de huidige cijfers van VROM zijn er in Nederland 70.000 tot 80.000 woningen die last hebben van betonrot. Vereniging Eigen Huis en de SBN schatten dit aantal op ongeveer 150.000. Het gaat om huizen die tussen 1965 en 1981 zijn gebouwd.

In de vloeren van de merken Kwaaitaal en Manta is een chemische verharder gebruikt om het bouwproces te versnellen. De stalen balken in de betonnen constructie roesten door de verharder, waardoor op den duur het beton afbrokkelt. Een vochtig klimaat bevordert het rottingsproces nog eens. Herstel kost enkele tienduizenden guldens per woning. Dit moet de eigenaar of bewoner zelf betalen omdat de betrokken fabrikanten inmiddels failliet zijn.

Het boek is geschreven in opdracht van de SBN, die vorig jaar opgericht werd om informatie te verstrekken over betonrot.