Steun voor energieafspraak

De Kamerfracties van CDA en VVD steunen het voornemen van minister Jorritsma (Economische Zaken) om met tweehonderd grote energiegebruikers in Nederland een afspraak te maken over energiebesparing. De PvdA aarzelt.

Doel daarvan is dat de grote Nederlandse fabrieken tot de energie-efficiëntste van de wereld gaan behoren. De metaalindustrie en de raffinaderijen zijn al in die positie. De tweehonderd grote bedrijfscomplexen waar Jorritsma op mikt verbruiken samen ongeveer 40 procent van de energie in Nederland. Bedrijven die de afspraak succesvol nakomen stelt de overheid vrij van extra maatregelen en de eventuele grootverbruikersheffing van de Europese energiebelasting. Wie de afspraak niet nakomt staat een scherpere milieuvergunning te wachten.

PvdA-parlementariër De Boer (voormalig milieuminister) wil hardere sancties voor bedrijven die hun afspraak niet nakomen. De Boer vreest dat het Rijk amper greep op de milieuvergunningen heeft, omdat de provincie die uitgeeft. (ANP)