Non-Fictie

Hatidza Haren (red): Srebrenica. Het verhaal van de overlevenden. Vertaald uit het Servo-Kroatisch door Reina Dokter. Van Gennep, 272 blz. ƒ29,90

Hatidza Haren tekende het gruwelijke relaas op van 91 mannen en vrouwen die de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995 overleefden. De Nederlandse editie werd gesubsidieerd.

Aurelius Augustinus: Wat betekent de bijbel? Vertaald uit het Latijn door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Ambo Klassiek, 248 blz. ƒ59,50

Zo letterlijk als moderne fundamentalisten hebben eerdere generaties christenen de Bijbel nooit gelezen. In De doctrina christiana, nu voor het eerst vertaald in het Nederlands, gaat kerkvader Augustinus (354-430) uitvoerig in op de principes van de exegese.

Ekai Kawaguchi: Drie jaar in Tibet. Atlas, 607 blz. ƒ79,90

Het onherbergzame Tibet oefent sinds eeuwen een grote aantrekkingskracht uit op avonturiers. Omstreeks 1900 ontstond een ware wedloop om de hoofdstad Lhasa te bereiken. In 1901 slaagde de Japanse monnik Kawaguschi erin om, vermomd als Chinese arts, de stad te bereiken. Integrale vertaling van een gedetailleerd verslag.

Stefan de Boer: Van Sharpeville tot Soweto. Nederlands regeringsbeleid ten aanzien van apartheid, 1960-1977. Sdu, 436 blz. ƒ49,90

Aan de hand van tot nu toe onbekend archiefmateriaal geeft de auteur een inzicht in de Nederlandse houding jegens de apartheidspolitiek. Aandacht vooral voor factoren als de oude relaties met Zuid-Afrika, de economische belangen en de Koude Oorlog.

T.F.J. Pronker: Het barkschip `Amicitia'. De Prom, 702 blz. ƒ155,–

Een overvol boek over de geschiedenis van een negentiende-eeuws Nederlands zeilschip. Rijk voorzien van foto's, kaarten en journalen. Geschreven door de kleinzoon van de kapitein.