NAVO-bombardementen 3

Dagelijks worden wij op triomfantelijke wijze geïnformeerd over de keer op keer op Joegoslavische steden uitgevoerde bombardementen. De van zichzelf vervulde NAVO-woordvoerder Jaime Shea zegt voortdurend dat ,,wij geen oorlog voeren tegen de Serviërs, maar tegen Miloševic.''

Welnu, na meer dan twee maanden bombarderen zijn wel de Serviërs geslachtofferd, maar zijn er geen tekenen dat Miloševic persoonlijk daaronder lijdt. Enige bescheidenheid over het tot nu toe bereikte resultaat van onvoorstelbaar menselijk lijden van zowel Kosovaren/Albanezen als Serviërs, alsmede van de gigantische kapitaalvernietiging zouden de NAVO niet misstaan. Ook door de NAVO dienen de humanitaire grenzen in acht te worden genomen, zulks temeer omdat het leed van de een niet door het leed van de ander kan worden verzacht.

    • P.J.G.A. Ego