NAVO-bombardementen 2

Wij mij zo beangstigt is dat dit hele NAVO-gebeuren lijkt te worden gedirigeerd door onze Amerikaanse vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan en `aangevuurd' door hun Engelse medestanders. Onze Europese leiders zouden veel meer van zich moeten laten horen en alles in het werk moeten stellen dit zinloos gebeuren op de Balkan te beëindigen.

Zij moeten duidelijker hun inbreng tonen met in het achterhoofd het Nederlandse spreekwoord `Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'.

    • K. Bakker