`Naamgraaiers' op Internet aangepakt

De lucratieve handel in Internetadressen moet binnenkort verleden tijd zijn. Nieuwe regels dienen te voorkomen dat derden Internetadressen met de naam van een bedrijf of een beroemd persoon registreren, met de bedoeling die daarna voor veel geld te verkopen.

Mensen die een Internetadres willen registreren moeten zich met naam en toenaam bekendmaken, zodat ze bij eventuele conflicten te achterhalen zijn. Ook moet er een snelle `ontruimingsprocedure' komen: bedrijven en organisaties die kunnen aantonen dat een ander hun naam met kwade bedoelingen heeft vastgelegd kunnen deze zogenoemde name grabbers of cyber squatters laten onteigenen. Namen van grote multinationals mogen sowieso niet meer door derden worden geregistreerd.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) die deze week op een conferentie in Berlijn zijn besproken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een rapport van de WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Tot nu kan iedereen vrijelijk een nieuw Internetadres eindigend op .com, .net of .org registreren. Het volstaat om de naam van het beoogde adres aan te melden bij een internationale registratie-autoriteit zoals Network Solutions. Zo worden namen als pentium2.com, whitehouse.com of lindademol.com gebruikt om pornosites aan de man te brengen.

Een studie van Marques, de vereniging van Europese handelsmerkeigenaren, wijst uit dat 80 procent van haar leden last heeft van `naamgraaiers'. De bezitters van namen die door derden voor Internettoepassing zijn geregistreerd kunnen vaak alleen via een dure rechtszaak of een afkoopsom hun naam terugkrijgen.

Volgens de voorstellen van de ICANN, een internationale non-profit organisatie die toezicht houdt op de registratie van Internetadressen, moeten de registrerende instanties zelf ten onrechte geclaimde adressen kunnen onteigenen. Ook stelt de ICANN een geschillencommissie in. Als die besluit dat sprake is van `cyberkraken', schrijven de bij de ICANN aangesloten registratie-instituten de kraker uit en komt het adres toe aan de `rechtmatige' eigenaar.

De suggesties van de ICANN lijken op de regels die gelden voor de registratie van Nederlandse Internetadressen eindigend op .nl. Voor de registratie van een Internetadres vereist de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) naam en adres. Via een vrijwaringsverklaring moet de aanvrager vastleggen dat hij geen inbreuk maakt op rechten van derden. Ontstaat ruzie over het gebruik van een adres, dan zijn de juridische kosten voor de aanvrager.

De SIDN heeft het recht adresaanvragen te weigeren als daarvoor namen worden gebruikt die al eigendom zijn van een organisatie of bedrijf. Verder is inschrijving in een door de stichting erkend register vereist, zoals een Kamer van Koophandel of een beroepsorganisatie.

Volgens advocaat Dirk Visser zijn de ICANN-maatregelen overbodig. Mensen wier naam wordt geëxploiteerd op Internet kunnen wat hem betreft beter naar de rechter stappen. Visser, die in maart promoveerde op problemen rond het auteursrecht op Internet, trad op voor de ANWB in een rechtzaak tegen een bedrijf dat anwb.com geregistreerd had om de ANWB voor het adres te laten betalen. Het bedrijf liet het niet op een rechtszaak aankomen en gaf het adres op. ,,Het is gewoon een inbreuk op het merkenrecht'', aldus Visser.

Volgens de WIPO kunnen de voorgestelde maatregelen juist een hoop juridische rompslomp voorkomen. ,,Internet is nu een goudmijn voor juristen. Network Solutions heeft zeventien advocaten in dienst die fulltime bezig zijn met problemen rond adressen'', merkt een woordvoerster van het WIPO op. ,,De ontruimingsprocedure is veel sneller en goedkoper''.

informatie www.icann.org, www.wipo.org,

www.networksolutions.com, www.domain-registry.nl

    • Kees Kraaijeveld