MKB waarschuwt voor zwakker VBO

Als de vernieuwing van het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) en de Mavo doorgaat op de manier die staatssecretaris Adelmund (onderwijs) voor ogen staat, krijgen de leerlingen nog minder kansen op de arbeidsmarkt dan ze nu hebben. Hiervoor waarschuwt de werkgeversorganisatie MKB Nederland vandaag in een brief aan de staatssecretaris.

Het MKB is `zeer kritisch' over de plannen die `de positie van VBO-leerlingen verzwakken'. Dertig procent van alle middelbare scholieren zit op het onderwijstype VBO, dat al jaren impopulair is bij ouders en kinderen omdat het vooral praktisch is en nauwelijks opleidt tot vervolgonderwijs. Bedoeling van de samenvoeging met de Mavo — waar ook bijna 30 procent van de leerlingen schoolgaat — is om het VBO nieuw leven in te blazen. VBO'ers komen relatief moeilijk aan een vaste baan.

Eén van de grootste bezwaren van de werkgeversorganisatie betreft de uitsluiting van MKB-leden van de examencommissies, die de inhoud van de examenprogramma's vaststellen. ,,Blijkbaar wordt bij het samenvoegen geen belang meer gehecht aan een actieve betrokkenheid bij het bedrijfsleven bij de examinering. Het ministerie gaat voorbij aan de goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en scholen, die is opgebouwd in de loop der jaren''. Veel VBO-scholen kunnen dankzij steun van lokale bedrijven geschikte opleidingen bieden voor de zwakste leerlingen.