Literatuur

Martin Bril: Stadsogen. Prometheus, 239 blz. ƒ29,90

Tweede bundel dagelijkse miniaturen over het Amsterdamse stadsleven van Martin Bril (1959) in Het Parool.

Annette Portegies en Ron Rijghard: Nederlandse literatuur in een notendop. Prometheus, 132 blz. ƒ16,90

Een chronologisch overzicht van negen eeuwen literaire activiteit: van Hendrik van Veldeke tot Connie Palmen. In dezelfde serie verschenen Nederlandse geschiedenis in een notedop en Religie in een notedop.

Patrick Lateur en Stefan van den Bossche (samenst.): Het evangelie volgens dichters. Lannoo/Atlas, 254 blz. ƒ45,–

Deze bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie van de twintigste eeuw bevat tweehonderd verzen van tachtig dichters (w.o. Morriën, Gerhardt, Van der Graft, Hoornik), die steeds gekoppeld zijn aan een versregel uit het evangelie en zo de structuur ervan volgen.

Ivo de Wijs: Vroege vogel. Nijgh & Van Ditmar, 235 blz. ƒ35,–

Een keuze uit zeven bundels met Vroege Vogel Verzen, poëzie van eigen makelij die Ivo de Wijs sinds 1985 elke zondagmorgen als presentator van het gelijknamige radioprogramma voordraagt. De bundel opent met een aantal verzen van de laatste drie jaar, die niet eerder in boekvorm verschenen.

De zeereis van de heilige Brendaan. Vert. Vincent Hunink. Athenaeum–Polak & Van Gennep, 68 blz. ƒ39,90

Latinist Vincent Hunink maakte een nieuwe vertaling van de Latijnse tekst Navigatio (Zeereis) uit Ierland van ongeveer 800 (niet te verwarren met de Middelnederlandse Reis van Sinte Brandaan van zo'n vier eeuwen later). De Zeereis laat zien hoe het christendom vorm krijgt in de Keltische wereld van het oude Ierland.

Mary Morris: Een moederliefde. Vert. Caroline Meijer. Wereldbibliotheek, 223 blz. ƒ39,50

Roman uit 1993 van de Amerikaanse schrijfster Mary Morris waarin een, in haar jeugd door haar moeder verlaten, jonge vrouw de angst voor een band met haar eigen kind probeert te overwinnen. Over Huisarrest schreef Jan Donkers: `Het verhaal heeft de allure van een politieke thriller, maar loopt uiteindelijk leeg in een heden dat Morris niet werkelijk heeft kunnen tonen.' (Boeken 14.11.97)

Magnus Mills: De hekkenbouwers. Vert. Rob van Moppes. Podium, 222 blz. ƒ35,–

`Ik raakte benieuwd of ik het verhaal zelf als een omheining kon aanleggen. Of ik het zo kon maken dat de personages zichzelf steeds verder inbouwen en dat ik ook de lezer kon omrasteren.' Nederlandse vertaling van de voor de Booker Prize 1998 genomineerde roman The restraint of beasts. Dit debuut van buschauffeur Magnus Mills (1954) gaat over twee Schotse werklieden die naar Engeland worden gestuurd om een worstfabriek te omheinen.

Beryl Bainbridge: Master Georgie. Vert. Manon Smits. De Geus, 204 blz. ƒ39,90

Een voor de Booker Prize 1998 genomineerde roman van Beryl Bainbridge (1934) die zich afspeelt tijdens de Krimoorlog. Vier mensen zijn met elkaar verbonden door de dood in een bordeel van de vader van een van hen. Corine Vloet: `Bainbridge heeft een perfect oog voor details, maar de koele ironische blik waarmee ze haar personages gadeslaat, laat uiteindelijk weinig ruimte voor compassie.'(Boeken 23.10.98)