Kritiek Trichet op EU-ministers

President Jean-Claude Trichet van de Franse centrale bank heeft scherpe kritiek geuit op het feit dat de Europese ministers Italië toestemming hebben voor een soepeler toepassing van het stabiliteitspact van de landen die aan de euro deelnemen. ,,Het is een stap in de verkeerde richting'', zei Trichet gisteren tijdens een conferentie in Parijs tegen de Financial Times.

De ministers van Financiën van de Europese Unie stonden Italië maandag toe om het voor dit jaar voorziene begrotingstekort van 2 procent van het bruto binnenlands product te laten oplopen tot 2,4 procent. De Italiaanse minister van Financiën Amata had hierom gevraagd in verband met de tegenvallende economische groei in Italië.

De uitlatingen van Trichet gaan in tegen de opstelling van de Franse minister van Financiën, Strauss-Kahn. Hij was maandag juist een van de grootste ondersteuners van het Italiaanse verzoek. Het besluit van de Europese ministers leidde onmiddellijk tot een daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Volgens Trichet is de Europese Centrale Bank (ECB) door het besluit van de Europese ministers verrast. Trichet maakt als Franse bankpresident deel uit van het bestuur van de ECB. Hij wees erop dat de ECB op 8 april besloot de rente te verlagen van 3,0 naar 2,5 procent. ,,Toen het bestuur van de ECB daartoe besloot, onderstreepten we dat er een strikte toepassing van het groei- en stabiliteitspact zou moeten zijn. Krediet en groei zijn niet onbeperkt.''

Trichet sloot zich gisteren aan bij Europese bewindslieden en andere financiële autoriteiten door de euro verbaal te ondersteunen. Volgens Trichet heeft de euro ,,een groot potentieel'' om in koers te stijgen. Hij onderstreepte dat zijn visie wordt ondersteund door marktpublicaties.

,,De euro heeft het beste van de Europese munten geërfd. En we zullen alles doen wat we kunnen, zodat de euro deze erfenis kan gebruiken.''

Tegelijkertijd waarschuwde het bureau voor beoordeling van kredietwaardigheid Standard & Poor's dat elke verdere afwijking of uitstel van de voorgenomen vermindering van de zeer hoge Italiaanse overheidsschuld, of wijzigingen in het beleid van structurele hervormingen snel kan resulteren in een ,,neerwaartse druk op de kredietwaardigheidsbeoordeling'' van Italië.