`Geen onbevoegde leraren op basisschool'

Het lerarentekort op basisscholen kan niet worden opgelost door onbevoegde leraren voor de klas te zetten. Beter is het om de klassenverkleining uit te stellen, totdat er voldoende leraren beschikbaar zijn. Wel kunnen mensen met een diploma in het hoger onderwijs die zich willen laten omscholen tot leraar - onder strenge voorwaarden - op middelbare scholen aan het werk.

Dit advies stuurt de Onderwijsraad vandaag naar demissionair minister Hermans (Onderwijs). Het is een reactie op het plan van Hermans en staatssecretaris Adelmund om het lerarentekort aan te pakken.

De Onderwijsraad is pessimistisch over de inzet van mensen met een ongebruikte lesbevoegdheid. Deze zogenoemde `stille reserve' bestaat voor een groot deel uit vrouwen die de arbeidsmarkt hebben verlaten om voor hun kinderen te zorgen. ,,Tot dusver zijn wervingsacties onder deze doelgroep niet effectief geweest'', schrijft de raad.

De raad wijst het inzetten van onbevoegde leraren op de basisschool af, omdat het de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan brengen. ,,De tekorten worden hier voornamelijk veroorzaakt door de klassenverkleining.''

Op middelbare scholen zouden onbevoegde leraren wel aan de slag kunnen. Het gaat hier om zogenoemde `zij-instromers' met een diploma in het hoger onderwijs, die leraar willen worden. Na een geschiktheidstest dienen zij een korte, op maat gesneden opleiding te volgen.

Volgens de onderwijsraad kan het lerarentekort niet los worden gezien van het maatschappelijk imago van het beroep.