Eigen bijdrage gehuwden lager

De eigen bijdrage van patiënten in verzorgingshuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting met een partner die thuis woont wordt verlaagd. Vanaf 1 juli zijn ze hier maximaal nog maar 15 procent van het `bijdrageplichtig inkomen' aan kwijt. Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) heeft dit vandaag de Tweede Kamer geschreven.