Economische terugval blijft uit

De Nederlandse economie stevent af op een fors hogere groei dan de 2 procent waarop het kabinetsbeleid nu gebaseerd is.

De gevreesde economische terugval heeft zich in het eerste kwartaal nauwelijks voorgedaan. Dat blijkt uit de publicatie van de groei over het eerste kwartaal van dit jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bruto binnenlands product (bbp) nam op jaarbasis toe met 3 procent. Dat is weliswaar iets minder dan de groei van 3,3 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar is veel beter dan werd gedacht.

Anderhalve maand geleden stelde het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Centraal Economisch Plan dat de economie hooguit met 2 procent zou groeien, en dat er grote risico's waren dat de groei nog lager zou uitvallen. Analisten van de grote banken concluderen uit de groeicijfers van vanmorgen echter dat een groei van tussen 2,5 procent en 2,75 procent dit jaar nu waarschijnlijk is.

E. Bartsch van de zakenbank Morgan Stanley verhoogde haar raming voor geheel 1999 onlangs al van 2 procent naar 2,3 procent, en zei vanmorgen ,,dat de Nederlandse economie hard op weg is om ook dat cijfer te verslaan''. N. Klene van het Economisch Bureau van ABN Amro zinspeelde vanmorgen ook op een hogere raming dan de 2,3 procent die die bank nu nog in de boeken heeft staan. De Rabobank zag, bij monde van econoom H. Berendsen, zijn prognose van 2,5 procent groei bevestigd, evenals het onderzoeksbureau NYFER van de Universiteit Nijenrode. En analist E. van der Gulik van de zakenbank J.P. Morgan zei vanmorgen in een reactie dat haar raming van 2,4 procent op basis van het bbp-cijfer van vanmorgen omhoog kan naar 2,75 procent.

Onder de oorzaken van de meevallende groei in het eerste kwartaal vielen vanmorgen vooral de consumptieve bestedingen van gezinnen op, die met 4 procent stegen in het eerste kwartaal. Evenals vorig jaar waren het met name de bestedingen aan duurzame goederen die fors groeiden, met 10,5 procent in het eerste kwartaal.

De hogere economische groei zet de ramingen van het kabinet op losse schroeven. Het kabinet gaat, zich baserend op CPB-ramingen, uit van een begrotingstekort van 1,7 procent dit jaar. Eerder wankelde al de inflatieraming van het Centraal Planbureau, dat een inflatiecijfer van 1,25 procent voorzag. De Nederlandsche Bank zei deze week een veel hogere inflatie van gemiddeld 2 procent te verwachten. De bijgestelde verwachtingen voor inflatie en groei hebben flinke invloed op de overheidsfinanciën. Van der Gulik van J.P. Morgan zei vanmorgen te verwachten dat het begrotingstekort over 1999 evenals vorig jaar onder de 1 procent uitkomt.